Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

XI Kansatieteen päivät peruttu // The XI Ethnology Days cancelled // XI Etnologidagarna är inställda

Joudumme perumaan Jyväskylässä 26.-27.3.2020 järjestettäväksi aiotut XI Kansatieteen päivät koronaviruksen aiheuttamien riskien vuoksi. Jyväskylän yliopisto peruu kaikki yli 30 hengen yleisötapahtumat kesäkuun 2020 loppuun asti. Pahoittelemme tilannetta. Palautamme osallistumismaksut maaliskuun aikana.

XI Kansatieteen päivät tullaan järjestämään myöhemmin. Seuraa tiedotusta aiheeseen liittyen Facebook-sivuillamme ja verkkosivuillamme!

Kansatieteen päivien siirtymisestä huolimatta 26.3.2020 pidetään Ethnos ry:n vuosikokous, paikkana Jyväskylän yliopisto, Lyhty-rakennus klo 16.15 alkaen. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua kokoukseen etänä. Tarkemmat ohjeet vuosikokouskutsun yhteydessä.

Kiitämme kaikkia mielenkiinnosta tapahtumaamme kohtaan!

https://ethnosry.org/
https://www.facebook.com/Ethnosry/

///

We are sorry to inform you that we have to cancel the XI Ethnology Days in Jyväskylä on March 26th and 27th 2020 due to risks caused by the coronavirus. The University of Jyväskylä is cancelling all large public gatherings until the end of June 2020. We will refund the already paid expenses during March.

The XI Ethnology Days will be organised at a later point in time. Stay informed by following our Facebook-page and website!

Regardless of postponing the Ethnology Days, the Ethnos ry general meeting will be held on March 26th, 4.15pm, at the Lyhty building at the University of Jyväskylä. We will provide a possibility to join the meeting via a remote access. More information and directions how to join the meeting is on the meeting invitation that is sent to all Ethnos members.

We want to thank everyone for the interest in our event!

https://ethnosry.org/
https://www.facebook.com/Ethnosry/

///

Vi är tyvärr tvungna att ställa in de XI Etnologidagarna i Jyväskylä 26.-27.3 2020 på grund av risker orsakade av coronaviruset. Vid Jyväskylä universitet ställs alla publika evenemang med deltagarantal över 30 in, fram till slutet av juni 2020. Vi beklagar situationen och återbetalar deltagaravgifterna under mars månad.

XI Etnologidagarna kommer att arrangeras senare. Information följer på vår facebooksida och webbsida!

Ethnos rf:s årsmöte kommer att hållas 26.3 2020 på Jyväskylä universitet, Lyhty byggnaden kl. 16.15, som planerat. Vi erbjuder möjlighet till att delta i mötet på distans. Närmare instruktioner ges i samband med möteskallelsen som skickas till alla Ethnos medlemmar.

Vi tackar alla som intresserat sig för vårt evenemang!

https://ethnosry.org/
https://www.facebook.com/Ethnosry/

Advertisement

XI Kansatieteen päivät 26.–27.3.2020 Jyväskylässä

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS

#KTP2020 #Ethnos #Jyukumu #Jyunity #SiksiTieteellinenSeura #Wihurinrahasto

*In Swedish and English below

XI Kansatieteen päivät, 26.–27.3.2020, Jyväskylä

XI Kansatieteen päivät keskittyvät pohtimaan kulttuurintutkimuksellisen tiedon paikkaa ja tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa. Kuinka kulttuurista tietoa sovelletaan, tutkitaan ja opetetaan muuttuvassa maailmassa? Miten kulttuuriseen asiantuntijuuteen pitäisi ”kasvattaa”? Mikä on kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rooli etnologiatieteissä? Minkälaisia haasteita julkisen tai kolmannen sektorin kanssa toteutetut tutkimushankkeet asettavat etnologiselle tutkimukselle ja totutuille toimintatavoille? Minkälaisia muutoksia tutkimuksen tekemisessä ja sen tulosten esittämisessä on näkyvillä? Akateemisen työryhmätyöskentelyn lisäksi tarjoamme mahdollisuuden monialaiselle ja monitieteiselle yhdessä tekemiselle ja ajattelulle toiminnallisissa työpajoissa.

Keynote-puhujina ovat professori Sarah Pink (Monash University, Australia), apulaisprofessori Robert Willim (Lunds universitet), Head of Community Engagement, FT, Minna Ruohonen (University College London), sekä projektitutkija, Sanna Vierimaa (Jyväskylän yliopisto).

https://ethnologydays2020.wordpress.com/tyoryhma-ja-esitelmakutsu-cfp/

FaceBook event

———————————————————————————————

XI Etnologidagarna, 26.–27.3.2020, Jyväskylä

Under de XI Etnologidagarna diskuterar vi vad är den kulturvetenskapliga kunskapens plats och framtid i en föränderlig värld. Hur borde man ”fostra” till kulturvetenskaplig expertis? Vilken roll har nationellt och internationellt samarbete inom etnologi? Hurdana utmaningar kan uppstå i forskningsprojekt som genomförs i samarbete med den offentliga eller tredje sektorn? Vilka metodologiska förändringar samt förändringar i förmedling av forskningsresultat pågår? Förutom traditionella arbetsgrupper erbjuder vi en möjlighet till mångdisciplinära, praktiskt orienterade arbetsgrupper.

Keynotetalare är professor Sarah Pink (Monash University, Australia), docent Robert Willim (Lunds universitet) samt Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London) och Sanna Vierimaa (Jyväkylä universitet). 

https://ethnologydays2020.wordpress.com/tyoryhma-ja-esitelmakutsu-cfp/

FaceBook event

———————————————————————————————

XI Ethnology days, 26.–27.3.2020, Jyväskylä

The XI Ethnology days focus on discussions on the role and place of cultural knowledge in a changing world. How can we gain expertise in cultural research? What kind of role national and international collaboration have within Ethnology? What kinds of challenges collaboration with public sector or NGOs may pose for current methods and research practices? What kind of methodological changes and new ‘ways of doing’ are in the air and how can research results be communicated in the future? We offer a multidisciplinary platform for both academic and experimental working groups.

Keynote speakers are Professor Sarah Pink (Monash University, Australia), Associate Professor Robert Willim (Lund University), Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London), and project researcher, Sanna Vierimaa (University of Jyväskylä).

https://ethnologydays2020.wordpress.com/tyoryhma-ja-esitelmakutsu-cfp/

FaceBook event

———————————————————————————————